Hakkımızda | E-Yöntem Danışmanlık Eğitim

Hakkımızda

E-Yöntem Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

Kamu ve özel sektör kurum, kuruluşlarına, değişen mevzuatı sürekli takip ederek; kurumların ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, kurumsal danışmanlık, yayın hizmetleri, sorunların saptanması ve çözümü konusunda hizmet vermektedir.

Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilerinin sürekli olarak değiştiği göz önüne alındığında; yerel ve genel düzeyde hizmet çeşitliliğinin artması ve bu hizmetlerin kurumlara özel bir anlayışla sunulması ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır. Bu çerçeve de E-Yöntem Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. , nitelikli, kaliteli hizmet anlayışının yanında kurum kaynaklarının verimli kullanılması konusunda, kurum ve kuruluşlara hizmet sunmayı amaç edinmiştir.

Yeni düzenlemelerle birlikte hizmetlerin nitelik olarak değişmesi ve çeşitliliğinin artması; uyum yeteneği yüksek, deneyimli işgücüne olan ihtiyacı da arttırmıştır. Unutmamalıdır ki, kaliteli hizmet ancak deneyimli ve nitelikli personel aracılığı ile sunulabilir. Nitelikli personel ise, mevzuatı sürekli takip eden, yenilikçi, görevinin gereklerini yerine getirebilecek donanıma sahip olmalıdır.

Kuruluşundan bugüne kadar 100’ün üzerinde kurum ve kuruluşa hizmet vermiş olan E-Yöntem, kurumların vizyon ve misyonlarına ulaşmaları için katkıda bulunmaya devam etmektedir. E-Yöntem, uzman kadrosu ve güçlü referansları ile kurumunuzun çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir.

Saygılarımızla,