Eğitim | E-Yöntem Danışmanlık Eğitim

Eğitim

Sektördeki eğitim ihtiyacını; nitelikli, verimli ve kurumun ihtiyaçlarını karşılamak, sorunları yerinde çözmek üzere uzmanlarımız tarafından Özel Eğitim Programları hazırlanmıştır…

Mevzuat Eğitimi Konu Başlıkları

 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Kanundaki Yapılar
 • Stratejik Plan Hazırlama
 • Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi
 • Bütçe Ve Analitik Bütçe Sınıflandırması
 • Bütçeleme Ve Performans Esaslı Bütçe
 • İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması
 • Ön Mali Kontrol
 • Ön Ödeme Ve Ödeme Öncesi Kontroller
 • Harcama Belgeleri
 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • Taşınmaz Mal Yönetmeliği
 • Kamu Zararları Ve Tahsili Esasları
 • Sayıştaş Denetimi
 • Faaliyet Raporunun Hazırlanması
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
 • İhale Mevzuatı
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 • Zabıta Personel
 • Damga Vergisi Uygulamaları
 • Tevkifat Uygulamaları
 • Belediye Gelirleri
 • 6183 Sayılı Kanun
 • Personel Mevzuatı
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 657 Sayılı Kanuna Göre Disiplin İşlemleri
 • Memur Soruşturma Usulleri
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Mevzuatına Göre Yükümlüklere Uyum Denetimi
 • Tek Düzen Muhasebe Sistemi
 • Finansal Raporlama Standartları
 • Kobi TFRS
 • Türk Ticaret Kanunu
 • İş Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku Ve Etkin Sözleşme Yazma Teknikleri
 • Dış Ticaret Mevzuatı
 • Resmi Yazışma Kuralları Ve Arşiv Mevzuatı
 • Kalite Yönetim Sistemi
 • Ab Hibeleri Ve Proje Hazırlama
 • Hizmet İçi Eğitim Programı
 • Kamu İhale Danışmanlığı, Denetimi Ve Hizmet İçi Eğitim Programı

Kişisel Gelişim Eğitimleri Konu Başlıkları

 • Duygusal Zeka Ve İnsanları Tanıma/Anlama
 • Ekip Çalışma
 • Etkili İletişim
 • Kurum Kültürü
 • Liderlik Ve Etkin Yöneticilik
 • Müzakere Becerisi
 • Prezantasyon Teknikleri
 • Satış Teknikleri
 • Standart Dosya Planı
 • İş Hayatı Ve Stres Yönetimi
 • Zaman Ve Toplantı Yönetimi
 • Verimli Çalışma Ve Motivasyon
 • Telefonda Doğru Ve Etkili İletişim
 • Toplum Önünde Başarılı Konuşma
 • Öfke Yönetimi Ve Zor İnsanlarla Başa Çıkma
 • Kriz Yönetimi
 • İkna Sanatı