E-Yöntem Danışmanlık Eğitim |

Sayın İdarecimiz;

Son dönemde bazı basın organlarında Şirketimizin faaliyetine son verdiğine ve tasfiye sürecine girdiğine dair asılsız haberler yer aldığını üzülerek takip etmekteyiz. Bu asılsız haberler ile ilgili olarak açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Bilindiği üzere 15 temmuz darbe girişimi, Ülkemizin bekaası, birlik ve bütünlüğüne yönelik hain bir saldırıdır. Bu saldırı sebebi ile Ülkemiz, içinde bulunduğu bu zor durumda bir kısım tedbirler almak ve uygulamak durumunda kalmıştır. Ancak bu tedbirler alınırken Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Binali YILDIRIM’ın da dile getirdiği şekli ile maalesef “kurunun yanında yaş da yanmakta” ve mağdur olmaktadır. Devletimiz, bir yandan alınması gerekli ve zorunlu tedbirleri alırken bir yandan da yaşanan mağduriyetleri gidermek, bu mağduriyetlerin önüne geçmek için titiz bir şekilde çalışma yürütmektedir.

Şirketimiz, hizmet vermiş olduğumuz tüm kurumların malumu olduğu üzere yürütmüş olduğu faaliyetlerle danışmanlık hizmeti vermiş olduğu kurumlara ciddi katkılar sağlamış, bu yönde Türkiye genelinde büyük bir teveccüh görmüş, yine Şirketimiz sahibi Erkan KARAARSLAN da gerek Şirketimiz bünyesinde yürüttüğü faaliyetler gerekse de kişiliği ile danışmanlık sağladığı Kurumlar ve kişiler tarafından takdirle karşılanmıştır.

Ancak yaşanan süreçte hukukun temel prensiplerinden biri olan masumiyet karinesinin ihlal edildiğini ve yürütülen soruşturmalar kapsamında adı geçen kişi ve kurumların peşinen suçlu ilan edildiğini ve iş bu açıklamayı yapma gereği duymamıza neden olan asılsız haberlerin olumsuz bir kamuoyu yaratmak adına kasten yapıldığını üzülerek gözlemlenmektedir.

Hiçbir somut delil olmaksızın Şirketimizin ve Sayın Erkan KARAARSLAN’ın isimlerinin yürütülen soruşturma ile ilgili anılması ya da bu soruşturmalar kapsamında haklarında herhangi bir tedbir uygulanması, Şirketimizin ya da Sayın Erkan KARAARSLAN ile ilgili iddiaların doğru olduğu anlamına gelmemekle birlikte bu iddialara itibar edilmesi evrensel hukukun temel ilkelerinden masumiyet karinesini zedelemekte, bu zamana kadar gelişen kişisel ve kurumsal ilişkilere zarar vermekte ve Şirketimiz ve Sayın Erkan KARAARSLAN için turnusol kâğıdı vazifesi görmektedir.

Şirketimiz halen faaliyetini sürdürmekte olup yukarıda açıklamış olduğumuz şekli ile gerek Şirketimizin gerekse de Şirketimiz sahibi Sayın Erkan KARAARSLAN’ın ülkemizi hedef alan FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili hiçbir ilgisi yoktur. Bu durum hukukun işlemesi ile zamanla açık şekilde anlaşılacaktır. Bu süreçte gerek Şirketimizden gerekse de Sayın Erkan KARAARSLAN’dan desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kişilere teşekkürü bir borç bilir, aksi inanç ile hareket eden kişi ve kurumlara ise ahde vefa ilkesi ile herkesin bir gün hukuka ihtiyacı olabileceğini hatırlatırız.

Hiçbir zaman inanmaktan imtina etmediğimiz hukukun ve adaletin tecelli edeceğine olan inancımızla kamuoyunun bilgisine saygı ile arz ederiz.

Eyöntem Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.