Harcama Belgeleri Yönetim Sistemi Yazılımı (HBYS)

Harcama Belgeleri Yönetim Sistemi Yazılımı (HBYS)

Başta yerel yönetimler olmak üzere analitik muhasebeye tabi tüm devlet kurumlarının mali arşivlerini bilgisayar ortamına aktaran ve internet üzerinden ileri düzeyli güvenlikle incelenebilmesini sağlayan yazılımdır.

·       T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arşiv Kanunu (Tarihi: 28 Eylül 1988 Kanun No: 3473)

·       Kurumların Arşiv Kayıtlarının Bilgisayar ortamına taşınması hakkındaki yönetmelik (2008)

·       Kurumların Arşiv Kayıtlarının Internet üzerinden denetçi üst kurumlara açılması hakkındaki yönetmelik (2010)

·       Birlikte Çalışma Esasları yönetmeliği (2010)

HBYS, Devlet Arşivleri Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca Kamu kurumlarındaki evrakların arşivlenmesi, saklanması ve imhaları ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak geliştirilmiş ilk ve tek yazılımdır.

 

HARCAMA BELGELERİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) NELER SUNAR?

HBYS, tüm muhasebeleştirme işlemlerinde olması gereken belgeleri belirleyerek eksik evrak nedeniyle oluşabilecek sorgu ve yargılamalarla karşılaşılmasını engeller.

  • Her bir ekonomik kod için muhasebe belgelerine eklenmesi gereken evrakları belirler ve kullanıcıya söyler.
  • Her bir ekonomik kod için ödeme emri belgelerine eklenmesi gereken evrakları belirler ve kullanıcıya söyler.
  • Elektronik arşiv özelliği ile günlük kullanımla beraber geçmiş dönemlere ilişkin belgelerin sisteme kaydedilmesine olanak verir.
  • Dosyalarda eksik veya yanlış evrak olup olmadığını görmenizi ve raporlamanızı sağlar.
  • Arşivlerindeki uygunsuzlukları düzeltme olanağı verir. Böylelikle evrak ve usul hatalarını ortadan kaldırır.
  • Kullanıcıları izleme ve detaylı kayıt tutma özelliğine sahiptir.
  • Web tabanlı teknoloji ile geliştirilmiş ve ileri düzey güvenlik önlemlerine sahiptir.