Videolar | E-Yöntem Danışmanlık Eğitim

Videolar

Kamu İdarelerinin Başarısı Nasıl Ölçülür?

Yerel Yönetimlerin Faaliyet Raporları Nasıl Düzenlenir?

Kent Planlamasında Stratejik Plan ile Bütçe İlişkisi

Kent Planlamasında Stratejik Planın Analiz Metodları

Kent Planlamasında Stratejik Plan

Kent Planlamasında Stratejik Planın Uygulanma Biçimleri

Stratejik Planı Olmayan Kamu İdareleri, Performans Programı Hazırlar mi?

4734 Sayılı Kanunun 22/C Bendi ile Bakım ve Onarım Hizmeti Yaptırabilir mi?

Belediyede Diyetisyen Çalıştırabilir mi?

Belediye, Bir Yeri Nasıl Kiralar?

Sözleşmeli Personel, Belediye Başkan Yardımcısı Olabilir mi?

Zaman Aşımına Uğrayan Emanetlerin Gelir Kaydı Nasıl Yapılır?

Tertip Kullanılması Gereken Hesaplar Nelerdir?

Gelirden Alacaklar Hesabı, Hangi Durumlarda Çalışır?

Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı, Hangi Belge ile Muhasebeleştirilir?

Sosyal Denge Tazminatından SGK Primi Kesilir mi?

İhale Dokümanı Verilmeyen Firmaların, İhaleye Katılımı Mümkün mü?

Muhasebe Yetkilisi, İhale Komisyon Üyesi Olabilir mi?

Temlik Yapılan Firma, Muhasebe Kayıtlarında Görülebilir mi?

Hurdaya Ayırma İşleminde Komisyon Nasıl Kurulur?

Pazarlık Usulü Yapılan İhalelerde, İhaleye Fesat Karıştırılabilir mi?

İhale Komisyonlarında Mali Hizmetler Müdürü Bulunmalı mıdır?

Ödemelerde Alınması Gereken Belgeler Nelerdir?

Lise Mezunları, Müdür Olabilir mi?

Zorunlu Hizmet Devam Ederken Ücretsiz İzin Alınabilir mi?

Stratejik Planda Faaliyetler Olmak Zorunda mı?