Bartın Belediye Başkanlığı Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Bartın Belediye Başkanlığı Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Stratejik Plan ve Performans Programı çalışmalarını bizim danışmanlığımız da yürütmeye başladı.

2014 Eylül ayında tamamlanması gereken Stratejik Plan hazırlıkları için çalışmalarına başlayan Bartın Belediyesi; Stratejik Plan ve Performans programının kent planlamasındaki önemi ve kurumsallaşmaya sağlayacağı katkının bilinciyle profesyonel bir ekiple çalışmayı tercih etti.

Bu yıl diğer dönemlerden farklı olarak bütçe bağlantıları kuvvetlenen Stratejik Planın kent yönetimindeki önemi daha da arttı. İki yıl boyunca mevzuat gereği yenilenmesi mümkün olmayan planın gerçekçi ve sağlam kaynaklar üzerine hazırlanması kent yönetimlerinin projelerini gerçekleştirmeleri konusunda önlerini açacak.

Bartın Belediyesi, Stratejik Danışmanlık yanında çalışmaların inceleme ve değerlendirilmesine olanak sağlayan Stratejik Plan ve Performans Programı yazımıyla kurumsal faaliyetlerini dijital ortama taşıyarak işlemlerini yürütülecek.